Rövid történeti áttekintés, A szövetség, harmadik rész III
 

A szövetség, harmadik rész III

1955. július 25-én H.R. & I.H. Nicholas herceg aláírta az új alkotmányról szóló rendeletet.

1962. augusztus 3-án a Ciprusi Szuverén Rend Örökös Nagykancellárja, Őexcellenciája Michael Paul Pierre De Valitch gróf hűségesküt tett az Autonóm Perjelségek Uniója Nagymesterének, H.R. & I.H. Nicholas hercegnek.

1966. február 22-én a már idős H.R. & I.H. Nicholas herceg aláírta a hivatalos pátenst, amely az utódlás kérdését szabályozza és a Ciprusi Szuverén Rend Örökös Nagykancellárját, Őexcellenciája Michael Paul Pierre De Valitch grófot az Autonóm Perjelségek Uniója Nagymester Altábornaggyá nevezi ki, utódlási joggal.

1968-ban Őexcellenciája Michael Paul Pierre De Valitch Lorenzo néven belépett a papi rendbe és az Amerikai Görögkeleti Egyház New York-i egyházmegyéje püspökévé szentelték.

1977. július 3-án La Chastre herceg, a Villedieu-i Szentháromság Perjelség Örökös Nagypriorja, az Autonóm Perjelségek Uniójának kiemelkedő tagja Őeminenciája Lorenzo De Valitch érsek-grófot a Villedieu-i Perjelségek Örökös Főügyészévé nevezte ki.

1977. augusztus 18-án Őeminenciája Lorenzo De Valitch érsek-gróf aláírta azt az okmányt, amely az Autonóm Perjelségek hivatalos székhelyének New York városába történő áthelyezésérol szólt. 1977. augusztus 23-án New York Állam államügyésze, Louis J. Lefkowitz bírósági jóváhagyásban részesítette az Autonóm Perjelségek Uniójáta "The Federation of Autonomous Priorities of the Order of St. John of Jerusalem, Knights of Malta" angolra fordított cím alatt.

Ugyanezen a napon New York Állam (első bírósági körzet) Legfelsőbb Bíróságának bírája, Alfred M. Ascione jóváhagyta ezt az okmányt.

1992. április 7-én a mentális díszfunkció betegségének áldozatául esett Őeminenciája Lorenzo De Valitch érsek grófot, Ephesus címzetes érsekét, a "jeruzsálemi Szent Jánosról elnevezett szuverén Máltai Lovagrend autonóm perjelségeinek szövetségének" Nagymesterét, a "Szuverén Ciprusi Rend" Örökös Nagykancellárját, és a "jeruzsálemi Szent Jánosról elnevezett szuverén Máltai Lovagrend Villedieu-i Szentháromság Perjelségeinek" Örökös Prior Főügyészét New York Állam Legfelsőbb Bírósága cselekvő képtelennek nyilvánította és az Amerikai Görögkeleti Egyház (New York-i egyházmegye) Első Metropolita Székének gondnoksága alá helyezte.

Az Őeminenciája Lorenzo De Valitch által 1968. április 7-én a Motu Proprio-ban megállapított normáknak megfelelően, amely kimondja, hogy a Szuverén Ciprusi Rend Örökös Nagykancellársági jogutódlása az Amerikai Görögkeleti Egyház (New York-i egyházmegye) Első Metropolita Székén nyugszik, Őeminenciáját Lorenzo De Valitch érsek-grófot 1992. október 1-jén a Szuverén Ciprusi Rend Örökös Nagykancellári hivatalából törvényes utódja, Őfensége Dom Lorenzo, az Amerikai Görögkeleti Egyház (New York-i egyházmegye) pátriárkája és első metropolitája felmentette.

1994. január 21-én, az alapító okiratnak és La Chastre herceg 1977. július 3-i Motu Proprio-jának megfelelően, amelyben megállapították, hogy a Villedieu-i Szentháromság Prioritás Örökös Prior Főügyészének elhalálozása vagy elmezavara esetében a jogutódlás az Amerikai Görögkeleti Egyház (New York-i egyházmegye) Első Metropolita Székén nyugszik, Őeminenciáját Lorenzo De Valitch érsek-grófot a Szuverén Ciprusi Rend Örökös Nagykancellári hivatalából törvényes utódja, Őfensége Dom Lorenzo, O.S.B., az Amerikai Görögkeleti Egyház (New York-i egyházmegye) pátriárkája és első metropolitája felmentette.

Addig a percig, amíg a Teremtő végtelen kegyelmében és bölcsességében jónak nem látja magához szólítani Őeminenciája Lorenzo de Valitch érsek-grófot, Őfensége Dom Lorenzo, O.S.B., elődje iránti tisztelet és szeretet által vezérelve azon óhajának adott hangot, hogy ideiglenesen használni kívánja a Szövetség Régensének címét, saját örökös jogainak, kötelességeinek, előjogainak és kiváltságainak visszavonása, akadályozása, csökkentésevagy hátrányos befolyásolása nélkül.

1994. június 24-én, a Szent János emlékére rendezett ünnepség alatt Őfensége a Régens egy interregnum kezdetének megállapításáról szóló rendeletet jelentett be és írt alá, amely során a Rend politikai és ispotályosi struktúrája újraértékelésre kerül annak érdekében, hogy megfelelően illeszkedjen a kor igényeihez, és hogy felgyorsítsa a Rend visszatérését a dicsőséges történelmi út előírásaihoz. Ugyanezen a napon és okmányban Őfensége a Régens aláírta és közzétette a Szövetség aktuális alapító okiratát, amely az interregnum teljes időtartamára hatályos.